02/03/2019 Tarihli Resmi Gazete
02/03/2019

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 02/03/2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik ile yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir. Yönetmelik’e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://lnkd.in/gaBT6_U