Sempozyum
6/05/2019

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesi gereğince 01.01.2019 tarihi itibariyle ticari uyuşmazlıklar bakımından dava şartı olarak arabuluculuk getirilmiştir. Bu geçiş ile birlikte, uygulamada yaşanan ve yaşanabilecek olası sorunlara ilişkin çözüm yolları bulabilmek ve bunlar üzerinde tartışabilmek adına Doç. Dr. S. Anlam Altay, Prof. Dr. Tolga Aydoğdu, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Prof. Dr. Güray Erdönmez’in katılımlarıyla “Dava Şartı Olarak Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk ve Uygulamada Yaşanan Problemler” konulu sempozyumumuzu 3 Mayıs 2019’da Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirdik.