İcra ve İflas Hukuku

Geri Dön


Hukuk Büromuz, her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır. Hukuk Büromuzun icra ve iflas hukukuyla ilgili hizmetleri, alacakların tahsiline yönelik gerekli işlem ve takiplerin yapılması, müvekkillerimizin haksız başlatılan takiplerde hak ve menfaatlerinin korunması, mahkemeler ve diğer kurumlar nezdinde temsilinin sağlanması, Şirketlere ve hukuken tacir durumundaki kişilere iflas hukuku anlamında her türlü hukuki yardımın sağlanmasıdır.

Tüm Hakları Saklıdır Yavuz & Uyanık Hukuk Bürosu 2019