Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümü ve TahkimHukuk Büromuzca, uluslararası ve yerel şirketler ile gerçek kişilere ve ihtilafların çözümü hususlarında mahkemeler ve diğer merciler önünde temsil edilmesi ve olası uyuşmazlıklara ilişkin danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Tüm Hakları Saklıdır Yavuz & Uyanık Hukuk Bürosu 2019