Vergi Hukuku

Geri Dön


Hukuk Büromuz, gerçek ve tüzel kişiler vergi hukuku ile ilgili her türlü ihtilaflarının çözümü için çeşitli hizmetler sunmakta ve hukuki danışmanlık vermektedir. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV ve diğer vergisel konularda idare tarafından yapılan tarh, tahakkuk, tahsil işlemleri, hatalı indirim ve ceza uygulamalarından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, ticari işlerden kaynaklı vergisel sorunlar ve pay sahipleri ile yapılan işlemler gibi özel işlemlerden kaynaklanan vergisel uyuşmazlıklar ve vergi dairelerince kesilen para cezaları hakkında hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Tüm Hakları Saklıdır Yavuz & Uyanık Hukuk Bürosu 2019