SGK, yayımladığı 2021/9 sayılı genelge ile işten çıkış kodlarında değişikliğe gitmiştir. Genelge ile, işverenlerin “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” nedeniyle yaptıkları fesihlerde kullandıkları Kod 29 kaldırılmıştır. Bunun yerine, haklı nedenle fesih nedenlerinin her biri için ayrı ayrı  kullanılmak üzere 42 ile 50 arasında yeni kodlar belirlenmiştir. Öte yandan, SGK, konuyla ilgili bir de basın açıklaması yapmıştır. Açıklamada, işten çıkarma yasağının istisnalarından olan haklı nedenle fesih hallerinin kötüye kullanımı iddialarının bulunduğu, ancak 2019 ile 2020 verileri karşılaştırıldığında yürürlükten kaldırılan  Kod 29 çıkışının 2020’de daha az olduğu vurgulanmıştır.

Detaylar için: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6787290517731328000

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için Yavuz Uyanık Avukatlık Ortaklığı ile iletişime geçebilirsiniz.