25 Ocak 2021 Pazartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan ve yürürlüğe giren 31375 sayılı ve 524 Sıra No’lu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” uyarınca, koronavirüs (COVID-19) salgınıyla bağlantılı olarak, “İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığına kadar mücbir sebep hükümlerinden faydalanacakları” açıklandı.

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak; kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken

  • Muhtasar Beyannameler ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri,
  • “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma
  • Aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”
  • e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme süreleri,

mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı gününün sonuna kadar ertelendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme tarihlerini erteleyen bu düzenlemenin etkilerini ilerleyen günlerde göreceğiz.

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için Yavuz Uyanık Avukatlık Ortaklığı ile iletişime geçebilirsiniz.