26 Mayıs 2021 tarihli, 31492 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uyuşmazlık Mahkemesi kararında; vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim üyelerinin ücret alacakları ile ilgili uyuşmazlıklarda hangi yargı kolunun görevli olması gerektiğine ilişkin bir uyuşmazlık ele alınmıştır.

Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından verilen kararla, vakıf üniversitesinde çalışan öğretim üyelerinin, üniversite ile arasında doğabilecek iş akdinden kaynaklı uyuşmazlıklarda idari yargının görevli olduğu, idari yargının görevli olduğu bir uyuşmazlık için de icra takibi başlatılamayacağı, dolayıyla usule aykırı başlatılan icra takibi üzerine itirazın iptali davası da açılamayacağı belirtilmiştir.

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için Yavuz Uyanık Avukatlık Ortaklığı ile iletişime geçebilirsiniz.