Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku departmanımız avukatlık ortaklığımızın ayrılmaz bir parçası olup, bu özelleşmiş alandaki uzmanlığı ve çalışma sahalarının genişliğiyle ün kazanmıştır. Genellikle son derece karmaşık sigorta uyuşmazlıkları ile ilgilenmekte olan uzman ekibimiz, sigorta sektörünün büyük ve küçük ölçekli aktörlerine mesleki sorumluluk ve sigorta hukukundan kaynaklanan ticari uyuşmazlıklar da dahil olmak üzere tüm hukuki boyutları kapsayan bir hizmet sağlamaktadır. Sigorta Hukuku’nun inceliklerine son derece hakim olmakla birlikte, geniş bilgi birikimimiz ve piyasa tecrübemizi müvekkillerimiz için en iyi sonucu elde etmekte kullanmaktayız.

Son derece donanımlı ve tecrübeli ortaklarımız tarafından yönetilen sigorta ekibimizin uyuşmazlık çözümü alanında etkileyici bir geçmişi bulunmaktadır. Sigortalılar, sigortacılar ve reasürörler; mesleki sorumluluk sigortaları, yöneticiler ve müdürlerin mali mesuliyet sigortaları ve çeşitli sektörlere yayılan maddi ve maddi olmayan mal varlıklarına ilişkin sigortalardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda sahip olduğumuz bilgi birikimimiz ve deneyimimiz sebebiyle bizi tercih etmektedirler. 

Sigorta Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda faaliyetlerimiz danışmanlık, dava sonrası süreçlerin yönetilmesi, tahkim sürecinin yürütülmesi, sulh çalışmaları ve arabuluculuğu kapsamakla beraber; ekibimiz yasal düzenlemeler, yeniden yapılandırmalar, vergisel konular, sigorta poliçelerinin düzenlenmesi ve sigorta şirketleri arasındaki birleşme ve devralmalar hakkında danışmanlık vermek konusunda oldukça başarılıdır.