Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku

Ekibimiz, ticaret ve şirketler hukuku ile ilgili olarak özellikle otomotiv, enerji, sigorta, bankacılık, tıbbi ürünler, imalat, gayrimenkul, altyapı ve sermaye piyasaları başta olmak üzere geniş bir sektörel yelpazede; start-up oluşumlarından, köklü şirketlere kadar uzanan ve çoğu global kuruluşlardan oluşan, lider piyasa aktörü şahıs ve tüzel kişi müvekkillerimize düzenli hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Birleşme ve devralmalar, ortak girişimler “joint venture”, dış kaynak tedarikleri, şirketlerin yeniden yapılandırmaları ve şirket finansmanı dahil, yerel ve uluslararası ticari işlemlerde uzmanlaşmış ekibimiz ile regüle ve regüle edilmemiş piyasalarda faaliyet gösteren müvekkillerimize ticari faaliyetlerinin her aşamasında hukuki destek sunmaktayız. Bu itibarla, çalışmalarımız şirketlerin kuruluş aşamalarından faaliyetleri süresince alınacak her türlü idari ve yönetimsel kararların hazırlanması ile şirket defterlerinin tutulması ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti sağlamak ve her türlü ticari sözleşmenin hazırlanması ve müzakere edilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.