Mehmet Selim Yavuz

Mehmet Selim Yavuz

Kurucu Ortak

Biography

Mehmet Selim Yavuz ofisimizin Kurucu Ortağıdır. Yerli ve uluslararası müvekkillere sigorta, kurumsal ve karmaşık gayrimenkul alanındaki konularda yardımcı olmanın yanı sıra köklü ve uzun süredir devam eden bir dava pratiğine sahiptir.

Müvekkillerin tüm ticari uyuşmazlık çözüm ihtiyaçlarına yardımcı olmakla birlikte, özellikle işletme devirleri, distribütörlük ve inşaat sözleşmeleri, ipotek gerçekleştirme, aracılık sözleşmeleri, iflas ve iflas ve yüksek değerli kredi borçlarının tahsilini içeren ulusal ve çok yargı alanlı ticari uyuşmazlıkların ele alınmasında deneyimlidir.

Mehmet Selim Yavuz ayrıca, hisse devirleri, birleşmeler, alacak ve tazminat davalarından kaynaklanan hissedar uyuşmazlıklarının çözümünde de geniş deneyime sahiptir. Ayrıca, müvekkillerine yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının uygun şekilde tanınması ve tenfizi konusunda yardımcı olmaktadır.
Mehmet Selim Yavuz, sigortacılıkla ilgili konularda, sigorta şirketlerine karşı açılan karmaşık tazminat davaları ve rücu talepleri hakkında danışmanlık vermektedir. Deneyimi ve uzmanlığı sayesinde, Türkiye'nin önde gelen sigorta şirketlerine detaylı hukuki görüşler sunmaktadır.

Mehmet Selim Yavuz, 2005 yılında ortağı Murat Uyanık ile birlikte Yavuz Uyanık Avukatlık Ortaklığı’nı kurmuştur. Yavuz Uyanık Avukatlık Ortaklığı’nı kurmadan önce, beş yıl boyunca saygın bir Türk hukuk firmasının uyuşmazlık çözümü departmanında çalışmıştır. Kendisi İstanbul Barosu ve Uluslararası Barolar Birliği üyesidir.

Uzmanlık Alanları:

  • Ticaret ve Şirketler Hukuku
  • Bireysel ve Toplu İş Hukuku
  • İcra ve İflas Hukuku
  • Sigorta Hukuku
  • Sağlık Hukuku
  • Miras Hukuku
  • Gayrimenkul Hukuku ve Kiralama Hukuku
  • Tahkim

 

Eğitim:

Galatasaray Üniversitesi

Diller:

  • İngilizce
  • Franszıca