Prof. Dr. Başak Baysal

Prof. Dr. Başak Baysal

Danışman

Biography

Ofisimizin danışmanlarından Prof. Dr. Başak Baysal 2019 yılından bu yana Yavuz & Uyanık’a hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Prof. Dr. Baysal, İstanbul Üniversitesi'nden hukuk lisans derecesi ve Paris II (Panthéon-Assas) Üniversitesi'nden LL.M. derecesi almıştır. Doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi'nde "Karşılaştırmalı ve Türk Hukukunda Sözleşmenin Uyarlanması" başlıklı teziyle tamamlamıştır.

2008-2014 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Yardımcı Doç. Dr., 2014-2019 yılları arasında ise Doçent Dr. olarak görev yapmıştır. 2019-2023 yılları arasında ise Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı görevi ile Sürdürülebilirlik Hukuku, Vakıflar Hukuku ve Borçlar Hukuku alanlarında öğretim üyesi olarak yer almıştır.  Halen Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Prof. Dr. Baysal’ın araştırma alanları arasında Sözleşmeler, Haksız Fiiller, Tüketici Hukuku, Karşılaştırmalı Hukuk, Vakıflar Hukuku, Fransız Hukuku, Medeni Sorumluluk Sistemleri ve İnşaat Hukuku yer almaktadır. Akademik çalışmaları ve yayınları ile bu alanlara önemli katkılarda bulunmaktadır.

 

Uzmanlık Alanları:

 • Medeni Hukuk
 • Borçlar Hukuku
 • Vakıflar Hukuku
 • Sorumluluk Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Karşılaştırmalı Hukuk

Eğitim:

 • İstanbul Üniversitesi (LL.B , PhD)
 • Paris II (Panthéon-Assas) Üniversitesi (LL.M.)

 

Diller:

 • İngilizce
 • Fransızca
 • Almanca
 • İtalyanca

 

Ödüller

 • Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları (BAGEP) 2015 Ödülü,Bilim Akademisi, Nisan 2015

Yayınlar

 • Baysal, Başak; Arslan, Gizem (2023), "The Making of the Turkish Civil Code", Ius Gentium,
 • Bingöl, Doğukan; Abut, Ahmet; Baysal, Başak; Arat, Nilay; Çalışkan, Alican (2022), "Önsöz", On İki Levha Yayıncılık, Aralık, Sayfa: XI - XV.
 • Oğuzer, Pelin; Baysal, Başak (2022), "Ürün Güvenliği ve Ürün Sorumluluğu Ekseninde Sorumluluktan Kurtuluş Sebepleri", On İki Levha Yayıncılık, Ekim, Sayfa: 111 - 172.
 • Atamer, Yeşim M.; Baysal, Başak (2022), "Önsöz", On İki Levha Yayıncılık, Ekim, Sayfa: VII - IX.
 • Bilgetekin, Tuğçe; Abut, Ahmet; Baysal, Başak; Arat, Nilay (2021), "Önsöz", On İki Levha Yayıncılık, Aralık, Sayfa: XI - XVI.
 • Baysal, Başak; Uyanık, Murat; Yavuz, M. Selim (2021), "Koronavirüs 2019 (Covid-19) ve Sözleşmeler", On İki Levha Yayıncılık, Haziran, Sayfa: 379 - 393.
 • Baysal, Başak (2020), "§ 5 Kara Avrupası Hukuk Sistemlerine İlişkin Mukayeseli Bir Analiz", On İki Levha Yayıncılık, Kasım, Sayfa: 91 - 125.
 • Baysal, Başak (2020), "Sözleşmenin Uyarlanması", On İki Levha Yayıncılık, Kasım.
 • İnal, Emrehan; Şıpka, Şükran; Öğüz, Tufan; Erman, Hasan; Baysal, Başak (2020), "Prof. Dr. Necla Giritlioğlu'na Armağan", On İki Levha Yayıncılık, Mart.
 • Baysal, Başak (2020), "Kişisel İlişkilere Hukuki Bir Müdahale: Ahlaka Aykırılık", On İki Levha Yayıncılık, Mart, Sayfa: 193 - 202.
 • Baysal, Başak; Ugan Çatalkaya, Deniz (2020), "Profesyonel Futbolcu Hizmet Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi", On İki Levha Yayıncılık, Ocak, Cilt 2, Sayı 2.
 • Baysal, Başak (2019), "Haksız Fiil Hukuku ", On İki Levha Yayıncılık
 • Baysal, Başak (2019), "Sorumluluk Hukuku Seminerler 2018", On İki Levha Yayıncılık, Ocak.
 • Baysal, Başak (2017), "Sorumluluk Hukuku Seminerler Makaleler 2017", On İki Levha Yayıncılık, Aralık.
 • İnal, Emrehan; Baysal, Başak (2017), "İnşaat Hukuku ve Uygulaması", On İki Levha Yayıncılık, Kasım.
 • Baysal, Başak (2017), "Sözleşmenin Uyarlanması", On İki Levha Yayıncılık, Mart.
 • Baysal, Başak (2017), "Sözleşmenin Uyarlanması: SONUÇ VE ÖNERİLER", On İki Levha Yayıncılık, Mart.
 • Baysal, Başak (2017), "Sözleşmenin Uyarlanması: GİRİŞ", On İki Levha Yayıncılık, Mart.
 • Baysal, Başak (2017), "Sözleşmenin Uyarlanması: SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI İLE İLGİLİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN BAŞLICA KARARLARI VE GÜNCEL DAİRE KARARLARI", On İki Levha Yayıncılık, Mart.
 • Baysal, Başak (2017), "The Right Of Withdrawal In Contract Law", DergiPark, Cilt 75, Sayı 1.
 • Baysal, Başak (2016), "Sorumluluk Hukuku (Seminerler) 2016", On İki Levha Yayıncılık, Aralık.
 • Ünan, Samim; Baysal, Başak (2013), "Trafik Kazası Sebebiyle Destekten Yoksun Kalanların Araç İşletenin Sorumluluk Sigortacısına Yönelttiği İstemlerle İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi", Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Aralık, Cilt 0, Sayı 26.
 • Baysal, Başak (2012), "Zarar Görenin Kusuru", On İki Levha Yayıncılık, Aralık.
 • Baysal, Başak (2012), "Türk Borçlar Kanunu'nun Yürürlüğü", DergiPark, Cilt 70, Sayı 1.
 • Baysal, Başak (2011), "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 480. Maddesinin Değerlendirilmesi", DergiPark, Cilt 69, Sayı 1.
 • İnal, Emrehan; Baysal, Başak (2008), "Reklam Hukuku ve Uygulaması", On İki Levha Yayıncılık, Mayıs.
 • Baysal, Başak (2006), "Fransız Borçlar Hukuku Reformuna İlişkin Ön Tasarıya (avant-projet De Réforme Du Droit Des Obligations) Genel Bir Bakış", DergiPark, Cilt 64, Sayı 2.
 • Baysal, Başak (2003), "La Durée De L'obligation D'entretien Des Parents", DergiPark, Cilt 35, Sayı 52.