Mehmet Selim Yavuz

Kurucu Ortak

Mehmet Selim Yavuz, Yavuz & Uyanık & Akalın’ın kurucu ortağıdır. Uzun yıllara dayanan dava deneyimi ve birikiminin yanı sıra, yerli ve yabancı müvekkillerine şirketler hukuku, sigorta hukuku ve gayrimenkul hukuku alanlarında hukuki destek vermektedir.

Mehmet Selim Yavuz, müvekkillere karşılaştıkları tüm ticari uyuşmazlıkların çözümlerinde yardımcı olmakla beraber, özellikle işletme ve pay devirleri, distribütörlük ve inşaat sözleşmeleri, ipotek işlemleri, ortaklar arası çatışmalar, iflas ve tasfiye süreci ve yüksek değerde kredi borcu tahsilatı gibi ulusal ve uluslararası ticari uyuşmazlıklar bakımından önemli bir birikim ve deneyime sahiptir.

Mehmet Selim Yavuz ayrıca yabancı mahkeme veya tahkim kararlarının uygun şekilde tanınması ve tenfizi konusunda da müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

Sigorta hukuku ile ilgili olarak Mehmet Selim Yavuz, sigorta şirketlerine karşı başlatılan karmaşık tazminat davaları ve rücu talepleri hakkında sigorta şirketlerine hukuki destek sağlamaktadır. Tecrübesi ve uzmanlığı sayesinde önde gelen Türk sigorta şirketlerine ayrıntılı hukuki görüşler sunmaktadır.

Mehmet Selim Yavuz, 2005 yılında Murat Uyanık ile Yavuz & Uyanık & Akalın'ı kurdu. Yavuz & Uyanık & Akalın'ı kurmadan önce beş yıl boyunca saygın bir Türk hukuk bürosunun uyuşmazlık çözümü bölümünde çalıştı. Mehmet Selim Yavuz, İstanbul Barosu ve Uluslararası Barolar Birliği (IBA) üyesidir.


eğitim

  • Galatasaray Üniversitesi

diller

İngilizce, Fransızca

uzmanlık alanları

  • Ticaret ve Şirketler Hukuku
  • Sigorta Hukuku
  • Bireysel ve Toplu İş Hukuku
  • Gayrimenkul ve Kira Hukuku
  • İcra ve İflas Hukuku
  • Sağlık Hukuku
  • Miras Hukuku