15 Yıl 3600 Gün Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

 

*Av. Tolga Demirel

 

İş Kanunu’nun 14. maddesinin 1. fıkrasının 4. bendine göre iş akdinin işçi tarafından “bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla” feshedilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanılacaktır.

 

İş Kanunumuz ile işçilerin her ne kadar emeklilik veya toptan ödeme almak amacıyla iş akdini feshetmeleri halinde kıdem tazminatına hak kazanacakları düzenlenmişse de, kıdem tazminatına hak kazanabilmek için iş akdinin feshedilmesi tek başına yeterli olmamakta, ayrıca aylık veya toptan ödemeye hak kazanıldığını ve kendisine aylık bağlanması veya toplan ödeme yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulduğu belgelenmelidir.

 

İşçinin bunun yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığı ve aylık veya toptan ödemeye hak kazandığını belgeleyen yazıyı da işverene ibraz etmesi gerekmektedir. Tüm bu işlemlerin yerine getirilmesi halinde işçi kıdem tazminatı hak kazanabilecektir.

 

Tüm bunların yanı sıra, işçiler tarafından yaş koşulu hariç 15 yıl 3600 gün prim ödeme gün sayısının doldurulması halinde de kıdem tazminatına hak kazanılabilecektir. Ancak 15 yıl 3600 gün prim ödeme gün sayısını doldurulması ve kıdem tazminatına hak kazanılabilmesi için işçinin ilk sigorta giriş tarihinin 08.09.1999 tarihinden önce tarihli olması gerekmektedir. Özetle, 08.09.1999 tarihinden önce ilk sigorta girişi yapılan işçiler tarafından, 15 yıl 3600 gün prim ödeme gün sayısının doldurulması, bu hususta Sosyal Güvenlik Kurumundan belge alınması, bu belgenin işverene ibraz edilmesi ve ibraz ettikleri işveren nezdinde en az bir yıl çalışılmış olması şartlarının tümünün mevcut olması halinde kıdem tazminatına hak kazanılabilecektir. 

 

Uygulamada, işçiler tarafından 15 yıl 3600 gün prim ödeme gün sayısını doldurması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanmasına rağmen işverenler tarafından işçilerin talebi yerine getirilmeyerek kıdem tazminatları ödenmemektedir. Böyle bir durumda işçiler tarafından 15 yıl 3600 gün prim ödeme gün sayısını doldurması sebebiyle kıdem tazminatı talepli davalar açılmakta ve Mahkemeler tarafından “işçinin işveren nezdinde iş akdi devam ederken bir başka işveren ile iş sözleşmesi imzaladığı tespit edilemez ise” davalar kabul edilmektedir.

 

*Yavuz&Uyanık&Akalın Hukuk Bürosu, Avukat

Haberler & Makaleler

Bültenimize abone olun!

Haber ve yayınlarımız hakkında güncel kalmak için e-posta adresinizi bırakınız.