Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde Değişiklik

 

27 Temmuz 2021 tarihli ve 31550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Haftalık İş Günlerine Bölünmeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

“   a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.”

 

Anılan değişiklik öncesinde; günlük iş süresinin 11 saati, gece çalışma süresinin 7,5 saati ve profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresinin 9 saati geçmeyeceği düzenlemesi yer almaktaydı. Yapılan değişiklik ile profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma sürelerinde istisnai bir değişikliğe gidilmiştir.

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6833737446384001024

Haberler & Makaleler

Bültenimize abone olun!

Haber ve yayınlarımız hakkında güncel kalmak için e-posta adresinizi bırakınız.