Karşılıksız Çek Y&U Mini Inform

COVİD-19’un olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi amacıyla “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında finansmana erişimin kolaylaştırılması amacıyla 5941 sayılı Çek Kanun’unda değişiklikler yapıldı.

Bu kapsamda;

  • 5941 sayılı Çek Kanun 5. Maddesi uyarınca hamilin şikayeti üzerine adli para cezası ile cezalandırılan,

 

  • Alınan adli para cezasını ödeyemeyen ve haklarında doğrudan hapis cezası verilen,

kişilerin, cezalarının infazı, mahkumiyet kararının 24 Mart 2020 tarihinden önce verilmiş olması şartı ile anılan değişiklik uyarınca,

  • 24 Mart 2020 tarihinden önce karşılıksız çek düzenleme sebebiyle mahkumiyet alan ve cezası hapis cezasına çevrilen kişiler, 26 Mart 2020 tarihinden itibaren tahliye edilecek,

 

  • Tahliye tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde ilgili kişilerin karşılıksız işlemi yapılan çek bedelinin onda birini ödememesi halinde cezasının infazına hamilin tekrar şikayet etmesi üzerine aynen devam edilecek,

 

  • Tahliye tarihinden itibaren 3 ay içerisinde karşılıksız işlemi yapılan çek bedelinin onda birinin ödenmesi halinde, akabinde 3 aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksit halinde çek bedelinin tamamının da ödenmesi halinde mahkemece re’sen ceza mahkumiyetinin tüm sonuçları ortadan kaldırılacak,

 

  • Eğer taksitlerden birinin ödenmemesi halinde bu taksit son taksit olarak ertelenecek,

 

  • Eğer iki taksitin (peş peşe olmak zorunda değildir) ödenmemesi halinde cezanın infazına hamilin tekrar şikayeti üzerine aynen devam edilecek.

 

Bununla birlikte suçun 24 Mart 2020 tarihinden önce işlenmiş olması şartı ile hakkında henüz mahkumiyet kararı verilmemiş olan kişiler açısından bu suçtan dolayı mahkumiyet kararı verilmesi halinde değişiklikler kapsamında yukarıda bahsettiğimiz haklara sahip olacakken 24 Mart 2020 tarihinden sonra işlenen suçların infazında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Mehmet Selim Yavuz (syavuz@yavuz-uyanik.av.tr)
Metin Ülker (mulker@yavuz-uyanik.av.tr)
Çağatay Şimşek (csimsek@yavuz-uyanik.av.tr)

Haberler & Makaleler

Bültenimize abone olun!

Haber ve yayınlarımız hakkında güncel kalmak için e-posta adresinizi bırakınız.