Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Çekilişlerin Hukuka Uygunluğu

 

*Av. Çağatay Şimşek

 

 

Son zamanlarda sosyal medya kanalları üzerinden yapılan çekilişlerin sayısı oldukça fazlalaşmıştır. Birçok şirket ve/veya influencer kendi sosyal medya hesaplarıyla takipçilerine çekiliş hakkı tanımakta ve bu çekilişler sonrası ödüller vermektedirler.

Ancak sosyal medya kanalları üzerinden yapılan çekiliş ve yarışmalara ilişkin özel bir yasal düzenleme henüz bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu konuda özel bir düzenleme bulunmadığı için sosyal medya kanalları üzerinden yapılan çekilişlerin 2006 yılında Resmi Gazetede yayımlanmış olan Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu esasları dikkate aldığımızda ise her gün bir şekilde karşılaştığımız birçok sosyal medya çekilişinin hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz.

Şansa dayalı çekilişler ile bilgi, beceri veya yeteneğe dayalı yarışmalar, yasal düzenlemelerdeki şartların sağlanması halinde gerçek veya tüzel kişiler tarafından düzenlenebilir. Ancak bu çekiliş ve yarışmalar belirli sınırlamalara ve kural olarak bir izne tabidir. Burada getirilen belirli sınırlamalar ve izin tamamen katılımcıların korunmasına yöneliktir.

Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmeliği’nin 7.maddesi uyarınca çekiliş düzenlemeye karar veren kişi ve kuruluşların idareye başvurarak izin almaları zorunludur. Kural, yapılacak her çekiliş için idareden izin alınmasını gerektirmekteyse de bazı haller bu kuralın istisnasını oluşturmaktadır.

Bu kapsamda sosyal amaçlı piyangolar olarak adlandırılan, kamu kurum ve kuruluşları tarafından toplumun sağlık, eğitim, kültürel değerlerinin korunup geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla düzenlenen çekilişler yönetmeliğin 2.maddesi uyarınca bu izne tabi değildirler.

İzne tabi olup olmaması hususunda incelenmesi gereken bir diğer husus ise verilecek ödülün niteliğidir.

  • Eğer şansa dayalı bir çekilişte ödül olarak nakit para verilecek ise, bu çekiliş yalnızca Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilebilecektir.
  • Ancak şansa dayalı bir çekilişte verilecek ödül nakit para değil ise, verilecek ödülün parasal değeri 154 TL’den (2021 yılı için geçerlidir.) yüksek olan çekilişlerde Milli Piyango İdaresi’nden yasal izin ile gerçekleştirilebilecektir.

Bir başka ifadeyle, eğer herhangi bir kurumdan izin alınmadan hukuka uygun bir çekiliş yapılmak isteniyor ise ya sosyal amaçlı bir çekiliş gerçekleştirilmeli ya da çekiliş sonrası verilecek ödül nakit dışında değeri 154 TL’den düşük bir ödül olmalıdır.

 

Bu hususlara ek olarak Milli Piyango İdaresi’nin yasal iznine tabi olsun ya da olmasın;

  • Çekilişin gerçekleştirilmesinde kullanılan reklam materyallerinin, internet sitesinin, sosyal medya hesaplarının çekilişe ilişkin kural ve işlemlerin Türkçe olarak net bir şekilde belirtilmesi,
  • Duyurularda vaat edilen ödül ile kazanana verilen ödülün farklı olmaması,
  • Çekiliş sonrası kazananların nasıl ilan edileceği ve ödülün ne şekilde teslim edileceğinin belirtilmiş olması,
  • 18 yaşından küçüklerin çekilişe katılamayacağı, katılımı halinde çekiliş sonrası ödülü kazanmış olması halinde ödülün verilemeyeceğinin belirtilmesi gerekmektedir.
  • Eğer yapılacak çekiliş Milli Piyango İdaresi’nin yasal iznine tabi ise gerekli izinler alındıktan sonra çekilişin tanıtımlarında Milli Piyango İdaresi’nin izin numarası ve tarihi belirtilmesi gerekmektedir.

Son zamanlarda hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilen çekilişlerden dolayı birçok katılımcı mağdur olduğu gözlenmekle bunun üzerine Milli Piyango İdaresi’nin sosyal medya üzerinden yapılan çekilişlere uyarılarda bulunmaya başladığı görülmektedir.

 

*Yavuz&Uyanık&Akalın Hukuk Bürosu, Avukat

Haberler & Makaleler

Bültenimize abone olun!

Haber ve yayınlarımız hakkında güncel kalmak için e-posta adresinizi bırakınız.