Ceza Hukuku ve Dava Takibi

Yetkin ve deneyimli avukatlardan oluşan Ceza Hukuku ekibimiz; tekstil, inşaat, otomobil, enerji, ulaşım, gıda ve içecek, imalat, bankacılık, finans ve bilişim teknolojisi gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, yerli ve uluslararası müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

Yıllar içerisinde ceza hukuku uygulamasında edindiğimiz tecrübe ile müvekkillerimize soruşturma aşamasının başından, temyiz sürecinin sonuna kadar, tüm cezai prosedürlerde kesintisiz olarak destek vermekteyiz. Ekibimiz kamuoyunun yakından takip ettiği, ülkemizde simge haline gelmiş birçok davada yer alarak, müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etmiş ve üstün başarılara imza atmıştır.

Bu kapsamda; organize suçlar, beyaz yaka suçları, şirket yöneticiliğinden kaynaklanan cezai sorumluluklar, ekonomik suçlar, bilişim suçları, özellikle “aradaki adam saldırıları” (“man in the middle attacks”), dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı suçları ile uluslararası soruşturmalar kapsamında müvekkillerimize düzenli olarak hukuki hizmet vermekteyiz.

Uygulama Alanı Dökümanlar

Yetkin ve deneyimli avukatlardan oluşan Ceza Hukuku ekibimiz; tekstil, inşaat, otomobil, enerji, ulaşım, gıda ve içecek, imalat, bankacılık, finans ve bilişim teknolojisi gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, yerli ve çok uluslu müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.
 • Kıdem Tazminatı

  HAFTA TATİLİ ALACAĞI

  Uygulamada sıklıkla rastlanan bir diğer uyuşmazlıkta, işçilerin bir hafta içerisinde 7 gün boyunca çalışmaları sebebiyle hafta tatili alacağı hak kazanmaları hususudur. Hafta tatili alacağı, adında da anlaşılacağı üzere, işçi tarafından bir hafta boyunca hiç izin kullanmaksızın yapılan çalışmanın karşılığıdır.

  Hafta tatili çalışması ve alacağı 4857 sayılı İş Kanununun 46. maddesinde düzenlenmiş olup,anılan madde uyarınca;

  “”” Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. “””

  Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanma Şartları

  Hafta tatili ücretine hak kazanmak için iki şart aranmaktadır. Bunlardan ilki, iş kanununa tabi bir işyerinde çalışıyor olmak, ikincisi de bir hafta içerisinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenmeksizin yedi gün boyunca çalışmış olmaktır.

  1. İş Kanununa Tabi Bir İşyerine Çalışıyor Olmak

  4857 sayılı İş Kanununun 45. Maddesi uyarınca Hafta tatili alacağına hak kazanabilmek için ilk şart iş kanununa tabi bir iş yerinde çalışıyor olmaktır.

  2. Haftanın Yedi Günü Boyunca Kesintisiz En Az Yirmi Dört Saat Dinlenmeksizin Çalışmış Olmak

  Hafta tatili ücretine hak kazanabilmek için aranan ikinci şart, bir hafta yani yedi günlük zaman dilimi içerisinde kesintisiz yirmi dört saat dinlenmeksizin çalışmış olmaktır. Haftatatilinin Pazar günü kullanılmaması hafta tatili ücretine hak kazanmak için yeterli değildir. İşveren tarafından bir hafta içerisinde 24 saatlik bir izin verilmediği taktirde hafta tatili alacağı doğacaktır.

  3. İş Kanununa Tabi Bir İşyerine Çalışıyor Olmak

  4857 sayılı İş Kanununun 45. Maddesi uyarınca Hafta tatili alacağına hak kazanabilmek için ilk şart iş kanununa tabi bir iş yerinde çalışıyor olmaktır.

  4. Haftanın Yedi Günü Boyunca Kesintisiz En Az Yirmi Dört Saat Dinlenmeksizin Çalışmış Olmak

  Hafta tatili ücretine hak kazanabilmek için aranan ikinci şart, bir hafta yani yedi günlük zaman dilimi içerisinde kesintisiz yirmi dört saat dinlenmeksizin çalışmış olmaktır. Haftatatilinin Pazar günü kullanılmaması hafta tatili ücretine hak kazanmak için yeterli değildir. İşveren tarafından bir hafta içerisinde 24 saatlik bir izin verilmediği taktirde hafta tatili alacağı doğacaktır.

  5. İş Kanununa Tabi Bir İşyerine Çalışıyor Olmak

  4857 sayılı İş Kanununun 45. Maddesi uyarınca Hafta tatili alacağına hak kazanabilmek için ilk şart iş kanununa tabi bir iş yerinde çalışıyor olmaktır.

  4. Haftanın Yedi Günü Boyunca Kesintisiz En Az Yirmi Dört Saat Dinlenmeksizin Çalışmış Olmak

  Hafta tatili ücretine hak kazanabilmek için aranan ikinci şart, bir hafta yani yedi günlük zaman dilimi içerisinde kesintisiz yirmi dört saat dinlenmeksizin çalışmış olmaktır. Haftatatilinin Pazar günü kullanılmaması hafta tatili ücretine hak kazanmak için yeterli değildir. İşveren tarafından bir hafta içerisinde 24 saatlik bir izin verilmediği taktirde hafta tatili alacağı doğacaktır.

  5. İş Kanununa Tabi Bir İşyerine Çalışıyor Olmak

  4857 sayılı İş Kanununun 45. Maddesi uyarınca Hafta tatili alacağına hak kazanabilmek için ilk şart iş kanununa tabi bir iş yerinde çalışıyor olmaktır.

  4. Haftanın Yedi Günü Boyunca Kesintisiz En Az Yirmi Dört Saat Dinlenmeksizin Çalışmış Olmak

  Hafta tatili ücretine hak kazanabilmek için aranan ikinci şart, bir hafta yani yedi günlük zaman dilimi içerisinde kesintisiz yirmi dört saat dinlenmeksizin çalışmış olmaktır. Haftatatilinin Pazar günü kullanılmaması hafta tatili ücretine hak kazanmak için yeterli değildir. İşveren tarafından bir hafta içerisinde 24 saatlik bir izin verilmediği taktirde hafta tatili alacağı doğacaktır.

  5. İş Kanununa Tabi Bir İşyerine Çalışıyor Olmak

  4857 sayılı İş Kanununun 45. Maddesi uyarınca Hafta tatili alacağına hak kazanabilmek için ilk şart iş kanununa tabi bir iş yerinde çalışıyor olmaktır.

 • Dokuman 2

  HAFTA TATİLİ ALACAĞI

  Uygulamada sıklıkla rastlanan bir diğer uyuşmazlıkta, işçilerin bir hafta içerisinde 7 gün boyunca çalışmaları sebebiyle hafta tatili alacağı hak kazanmaları hususudur. Hafta tatili alacağı, adında da anlaşılacağı üzere, işçi tarafından bir hafta boyunca hiç izin kullanmaksızın yapılan çalışmanın karşılığıdır.

  Hafta tatili çalışması ve alacağı 4857 sayılı İş Kanununun 46. maddesinde düzenlenmiş olup,anılan madde uyarınca;

  “”” Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. “””

  Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanma Şartları

  Hafta tatili ücretine hak kazanmak için iki şart aranmaktadır. Bunlardan ilki, iş kanununa tabi bir işyerinde çalışıyor olmak, ikincisi de bir hafta içerisinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenmeksizin yedi gün boyunca çalışmış olmaktır.

  1. İş Kanununa Tabi Bir İşyerine Çalışıyor Olmak

  4857 sayılı İş Kanununun 45. Maddesi uyarınca Hafta tatili alacağına hak kazanabilmek için ilk şart iş kanununa tabi bir iş yerinde çalışıyor olmaktır.

  2. Haftanın Yedi Günü Boyunca Kesintisiz En Az Yirmi Dört Saat Dinlenmeksizin Çalışmış Olmak

  Hafta tatili ücretine hak kazanabilmek için aranan ikinci şart, bir hafta yani yedi günlük zaman dilimi içerisinde kesintisiz yirmi dört saat dinlenmeksizin çalışmış olmaktır. Haftatatilinin Pazar günü kullanılmaması hafta tatili ücretine hak kazanmak için yeterli değildir. İşveren tarafından bir hafta içerisinde 24 saatlik bir izin verilmediği taktirde hafta tatili alacağı doğacaktır.

  3. İş Kanununa Tabi Bir İşyerine Çalışıyor Olmak

  4857 sayılı İş Kanununun 45. Maddesi uyarınca Hafta tatili alacağına hak kazanabilmek için ilk şart iş kanununa tabi bir iş yerinde çalışıyor olmaktır.

  4. Haftanın Yedi Günü Boyunca Kesintisiz En Az Yirmi Dört Saat Dinlenmeksizin Çalışmış Olmak

  Hafta tatili ücretine hak kazanabilmek için aranan ikinci şart, bir hafta yani yedi günlük zaman dilimi içerisinde kesintisiz yirmi dört saat dinlenmeksizin çalışmış olmaktır. Haftatatilinin Pazar günü kullanılmaması hafta tatili ücretine hak kazanmak için yeterli değildir. İşveren tarafından bir hafta içerisinde 24 saatlik bir izin verilmediği taktirde hafta tatili alacağı doğacaktır.

  5. İş Kanununa Tabi Bir İşyerine Çalışıyor Olmak

  4857 sayılı İş Kanununun 45. Maddesi uyarınca Hafta tatili alacağına hak kazanabilmek için ilk şart iş kanununa tabi bir iş yerinde çalışıyor olmaktır.

  4. Haftanın Yedi Günü Boyunca Kesintisiz En Az Yirmi Dört Saat Dinlenmeksizin Çalışmış Olmak

  Hafta tatili ücretine hak kazanabilmek için aranan ikinci şart, bir hafta yani yedi günlük zaman dilimi içerisinde kesintisiz yirmi dört saat dinlenmeksizin çalışmış olmaktır. Haftatatilinin Pazar günü kullanılmaması hafta tatili ücretine hak kazanmak için yeterli değildir. İşveren tarafından bir hafta içerisinde 24 saatlik bir izin verilmediği taktirde hafta tatili alacağı doğacaktır.

  5. İş Kanununa Tabi Bir İşyerine Çalışıyor Olmak

  4857 sayılı İş Kanununun 45. Maddesi uyarınca Hafta tatili alacağına hak kazanabilmek için ilk şart iş kanununa tabi bir iş yerinde çalışıyor olmaktır.

  4. Haftanın Yedi Günü Boyunca Kesintisiz En Az Yirmi Dört Saat Dinlenmeksizin Çalışmış Olmak

  Hafta tatili ücretine hak kazanabilmek için aranan ikinci şart, bir hafta yani yedi günlük zaman dilimi içerisinde kesintisiz yirmi dört saat dinlenmeksizin çalışmış olmaktır. Haftatatilinin Pazar günü kullanılmaması hafta tatili ücretine hak kazanmak için yeterli değildir. İşveren tarafından bir hafta içerisinde 24 saatlik bir izin verilmediği taktirde hafta tatili alacağı doğacaktır.

  5. İş Kanununa Tabi Bir İşyerine Çalışıyor Olmak

  4857 sayılı İş Kanununun 45. Maddesi uyarınca Hafta tatili alacağına hak kazanabilmek için ilk şart iş kanununa tabi bir iş yerinde çalışıyor olmaktır.

 • Döküman 3

  HAFTA TATİLİ ALACAĞI

  Uygulamada sıklıkla rastlanan bir diğer uyuşmazlıkta, işçilerin bir hafta içerisinde 7 gün boyunca çalışmaları sebebiyle hafta tatili alacağı hak kazanmaları hususudur. Hafta tatili alacağı, adında da anlaşılacağı üzere, işçi tarafından bir hafta boyunca hiç izin kullanmaksızın yapılan çalışmanın karşılığıdır.

  Hafta tatili çalışması ve alacağı 4857 sayılı İş Kanununun 46. maddesinde düzenlenmiş olup,anılan madde uyarınca;

  “”” Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. “””

  Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanma Şartları

  Hafta tatili ücretine hak kazanmak için iki şart aranmaktadır. Bunlardan ilki, iş kanununa tabi bir işyerinde çalışıyor olmak, ikincisi de bir hafta içerisinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenmeksizin yedi gün boyunca çalışmış olmaktır.

  1. İş Kanununa Tabi Bir İşyerine Çalışıyor Olmak

  4857 sayılı İş Kanununun 45. Maddesi uyarınca Hafta tatili alacağına hak kazanabilmek için ilk şart iş kanununa tabi bir iş yerinde çalışıyor olmaktır.

  2. Haftanın Yedi Günü Boyunca Kesintisiz En Az Yirmi Dört Saat Dinlenmeksizin Çalışmış Olmak

  Hafta tatili ücretine hak kazanabilmek için aranan ikinci şart, bir hafta yani yedi günlük zaman dilimi içerisinde kesintisiz yirmi dört saat dinlenmeksizin çalışmış olmaktır. Haftatatilinin Pazar günü kullanılmaması hafta tatili ücretine hak kazanmak için yeterli değildir. İşveren tarafından bir hafta içerisinde 24 saatlik bir izin verilmediği taktirde hafta tatili alacağı doğacaktır.

  3. İş Kanununa Tabi Bir İşyerine Çalışıyor Olmak

  4857 sayılı İş Kanununun 45. Maddesi uyarınca Hafta tatili alacağına hak kazanabilmek için ilk şart iş kanununa tabi bir iş yerinde çalışıyor olmaktır.

  4. Haftanın Yedi Günü Boyunca Kesintisiz En Az Yirmi Dört Saat Dinlenmeksizin Çalışmış Olmak

  Hafta tatili ücretine hak kazanabilmek için aranan ikinci şart, bir hafta yani yedi günlük zaman dilimi içerisinde kesintisiz yirmi dört saat dinlenmeksizin çalışmış olmaktır. Haftatatilinin Pazar günü kullanılmaması hafta tatili ücretine hak kazanmak için yeterli değildir. İşveren tarafından bir hafta içerisinde 24 saatlik bir izin verilmediği taktirde hafta tatili alacağı doğacaktır.

  5. İş Kanununa Tabi Bir İşyerine Çalışıyor Olmak

  4857 sayılı İş Kanununun 45. Maddesi uyarınca Hafta tatili alacağına hak kazanabilmek için ilk şart iş kanununa tabi bir iş yerinde çalışıyor olmaktır.

  4. Haftanın Yedi Günü Boyunca Kesintisiz En Az Yirmi Dört Saat Dinlenmeksizin Çalışmış Olmak

  Hafta tatili ücretine hak kazanabilmek için aranan ikinci şart, bir hafta yani yedi günlük zaman dilimi içerisinde kesintisiz yirmi dört saat dinlenmeksizin çalışmış olmaktır. Haftatatilinin Pazar günü kullanılmaması hafta tatili ücretine hak kazanmak için yeterli değildir. İşveren tarafından bir hafta içerisinde 24 saatlik bir izin verilmediği taktirde hafta tatili alacağı doğacaktır.

  5. İş Kanununa Tabi Bir İşyerine Çalışıyor Olmak

  4857 sayılı İş Kanununun 45. Maddesi uyarınca Hafta tatili alacağına hak kazanabilmek için ilk şart iş kanununa tabi bir iş yerinde çalışıyor olmaktır.

  4. Haftanın Yedi Günü Boyunca Kesintisiz En Az Yirmi Dört Saat Dinlenmeksizin Çalışmış Olmak

  Hafta tatili ücretine hak kazanabilmek için aranan ikinci şart, bir hafta yani yedi günlük zaman dilimi içerisinde kesintisiz yirmi dört saat dinlenmeksizin çalışmış olmaktır. Haftatatilinin Pazar günü kullanılmaması hafta tatili ücretine hak kazanmak için yeterli değildir. İşveren tarafından bir hafta içerisinde 24 saatlik bir izin verilmediği taktirde hafta tatili alacağı doğacaktır.

  5. İş Kanununa Tabi Bir İşyerine Çalışıyor Olmak

  4857 sayılı İş Kanununun 45. Maddesi uyarınca Hafta tatili alacağına hak kazanabilmek için ilk şart iş kanununa tabi bir iş yerinde çalışıyor olmaktır.

Diğer Uygulama Alanları

Dava Takibi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Alanında son derece yetkin olan uyuşmazlıkların çözümü ekibimiz, ticari ya da şahsi düzeyde ortaya çıkan çok çeşitli davaların takibi ve her türlü uyuşmazlığın çözümüne yönelik hukuki hizmet sağlamaktadır.

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku departmanımız hukuk büromuzun ayrılmaz bir parçası olup, bu özelleşmiş alandaki uzmanlığı ve çalışma sahalarının genişliğiyle ün kazanmıştır. 

İş Hukuku

Hukuk büromuzun temel taşlarından birini oluşturan iş hukuku deneyimimiz çerçevesinde yerli ve uluslararası pek çok şirkete, iş hukuku ile ilgili tüm hususlarda hukuki hizmet vermekle birlikte, kapsamlı yasal düzenlemeler karşısında müvekkillerimizin iş hukuku ve dava stratejilerini belirleme ve uygulama süreçlerini yönetmekteyiz.

Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku

Ekibimiz, ticaret ve şirketler hukuku ile ilgili olarak özellikle otomotiv, enerji, sigorta, bankacılık, tıbbi ürünler, imalat, gayrimenkul, altyapı ve sermaye piyasaları başta olmak üzere geniş bir sektörel yelpazede düzenli hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Gayrimenkul

Gayrimenkul hukuku ekibimiz, münferit olarak taşınmazlar ve bu taşınmazları konu alan işlemlerin gerçekleştirilmesinde hukuki destek sağlamaktan, ticari faaliyetlerden kaynaklanan gayrimenkul hukuku ile bağlantılı tüm uyuşmazlıkların takibine kadar uzanan her aşamada, müvekkillerimizi temsil etmektedir.

Vergi & İdare Hukuku

Vergi ve idare hukuku uzmanlarımız, bilgi birikimleri ve piyasa tecrübeleri ile faaliyet gösterdikleri sektörden bağımsız olarak müvekkillerimize, karşılaştıkları her türlü durumda etkili çözümler sunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Uzman ekibimiz her çapta şirkete, kişisel verilerin korunması hukuku gibi oldukça teknik bir alanda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Ceza Hukuku ve Dava Takibi

Yetkin ve deneyimli avukatlardan oluşan Ceza Hukuku ekibimiz; tekstil, inşaat, otomobil, enerji, ulaşım, gıda ve içecek, imalat, bankacılık, finans ve bilişim teknolojisi gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, yerli ve çok uluslu müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

Fikri Mülkiyet

Hukuk büromuzun Fikri Mülkiyet departmanı, yerel ve uluslararası fikri mülkiyet uyuşmazlıkları çerçevesinde zengin bir deneyime sahiptir. Hizmet verdiğimiz müvekkillerimiz farklı alanlarda faaliyet göstermekte olduğundan, uzmanlığımız çok çeşitli sektörleri kapsamaktadır.