İş Hukuku

Hukuk büromuzun temel taşlarından birini oluşturan İş Hukuku Departmanı'mızda, deneyimimiz çerçevesinde yerli ve uluslararası pek çok şirkete, iş hukuku ile ilgili tüm hususlarda hukuki hizmet vermekteyiz. Uzman ekimiz ile birlikte, kapsamlı yasal düzenlemeler karşısında müvekkillerimizin iş hukuku ve dava stratejilerini belirleme ve uygulama süreçlerini yönetmekteyiz.

Ticaret hayatının gereklerinin bilincinde olan uzman ekibimiz, iş hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlık ve meselelere zamanında yaratıcı ve uygun maliyetli çözümler üretmektedir. Sürekli gelişim içinde olan iş hukuku alanında, bu gelişime paralel olarak uzman ekibimiz, her zaman mevzuat ve piyasa uygulamalarına dair güncel gelişmeleri takip etmekte ve müvekkillerimizin işletmelerinin yasal mevzuata ve uygulamaya bütünüyle uyumlu olmasını sağlamaktadır.

İş hukuku alanında dava yolunun başvurulması gereken son çare olduğu bilinciyle hareket ederek, her aşamada uyuşmazlıkları önleyici tedbirleri uygulamanın esas olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, işe alımdan iş akdinin sonlandırılmasına kadar geçen tüm süreçte, iş hukuku alanında danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız. Dava yoluna başvurma ihtiyacı doğuran uyuşmazlıkların söz konusu olması halinde, en iyi hukuki sonucun elde edilmesini hedefleyerek müvekkillerimizi yargılamanın her aşamasında tüm donanımımız ve deneyimimizle temsil etmekteyiz.   

Uygulama Alanı Uzmanlarımız

Müvekkillerimiz tarafından ekip liderimiz Murat Uyanık, “şirket ihtiyaç ve gerekliliklerine bütünüyle hakim, son derece profesyonel” olarak övgüye layık görülmüşken, ekibimiz “iş hukukuna dair derin bilgi birikimine sahip, genç ve dinamik” olarak nitelendirilmiştir. (Legal 500)

Diğer Uygulama Alanları

Dava Takibi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Alanında son derece yetkin olan uyuşmazlıkların çözümü ekibimiz, ticari ya da şahsi düzeyde ortaya çıkan çok çeşitli davaların takibi ve her türlü uyuşmazlığın çözümüne yönelik hukuki hizmet sağlamaktadır.

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku departmanımız hukuk büromuzun ayrılmaz bir parçası olup, bu özelleşmiş alandaki uzmanlığı ve çalışma sahalarının genişliğiyle ün kazanmıştır. 

İş Hukuku

Hukuk büromuzun temel taşlarından birini oluşturan iş hukuku deneyimimiz çerçevesinde yerli ve uluslararası pek çok şirkete, iş hukuku ile ilgili tüm hususlarda hukuki hizmet vermekle birlikte, kapsamlı yasal düzenlemeler karşısında müvekkillerimizin iş hukuku ve dava stratejilerini belirleme ve uygulama süreçlerini yönetmekteyiz.

Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku

Ekibimiz, ticaret ve şirketler hukuku ile ilgili olarak özellikle otomotiv, enerji, sigorta, bankacılık, tıbbi ürünler, imalat, gayrimenkul, altyapı ve sermaye piyasaları başta olmak üzere geniş bir sektörel yelpazede düzenli hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Gayrimenkul

Gayrimenkul hukuku ekibimiz, münferit olarak taşınmazlar ve bu taşınmazları konu alan işlemlerin gerçekleştirilmesinde hukuki destek sağlamaktan, ticari faaliyetlerden kaynaklanan gayrimenkul hukuku ile bağlantılı tüm uyuşmazlıkların takibine kadar uzanan her aşamada, müvekkillerimizi temsil etmektedir.

Vergi & İdare Hukuku

Vergi ve idare hukuku uzmanlarımız, bilgi birikimleri ve piyasa tecrübeleri ile faaliyet gösterdikleri sektörden bağımsız olarak müvekkillerimize, karşılaştıkları her türlü durumda etkili çözümler sunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Uzman ekibimiz her çapta şirkete, kişisel verilerin korunması hukuku gibi oldukça teknik bir alanda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Ceza Hukuku ve Dava Takibi

Yetkin ve deneyimli avukatlardan oluşan Ceza Hukuku ekibimiz; tekstil, inşaat, otomobil, enerji, ulaşım, gıda ve içecek, imalat, bankacılık, finans ve bilişim teknolojisi gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, yerli ve çok uluslu müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

Fikri Mülkiyet

Hukuk büromuzun Fikri Mülkiyet departmanı, yerel ve uluslararası fikri mülkiyet uyuşmazlıkları çerçevesinde zengin bir deneyime sahiptir. Hizmet verdiğimiz müvekkillerimiz farklı alanlarda faaliyet göstermekte olduğundan, uzmanlığımız çok çeşitli sektörleri kapsamaktadır.