Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku departmanımız hukuk büromuzun ayrılmaz bir parçası olup, bu özelleşmiş alandaki uzmanlığı ve çalışma sahalarının genişliğiyle ün kazanmıştır. Genellikle son derece karmaşık sigorta uyuşmazlıkları ile ilgilenmekte olan uzman ekibimiz, sigorta sektörünün büyük ve küçük ölçekli aktörlerine mesleki sorumluluk ve sigorta hukukundan kaynaklanan ticari uyuşmazlıklar da dahil olmak üzere tüm hukuki boyutları kapsayan bir hizmet sağlamaktadır. Sigorta Hukuku'nun inceliklerine son derece hakim olmakla birlikte, geniş bilgi birikimimiz ve piyasa tecrübemizi müvekkillerimiz için en iyi sonucu elde etmekte kullanmaktayız.

Son derece donanımlı ve tecrübeli ortaklarımız tarafından yönetilen sigorta ekibimizin uyuşmazlık çözümü alanında etkileyici bir geçmişi bulunmaktadır. Sigortalılar, sigortacılar ve reasürörler; mesleki sorumluluk sigortaları, yöneticiler ve müdürlerin mali mesuliyet sigortaları ve çeşitli sektörlere yayılan maddi ve maddi olmayan mal varlıklarına ilişkin sigortalardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda sahip olduğumuz bilgi birikimimiz ve deneyimimiz sebebiyle bizi tercih etmektedirler. 

Sigorta hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda faaliyetlerimiz danışmanlık, dava sonrası süreçlerin yönetilmesi, tahkim sürecinin yürütülmesi, sulh çalışmaları ve arabuluculuğu kapsamakla beraber; ekibimiz yasal düzenlemeler, yeniden yapılandırmalar, vergisel konular, sigorta poliçelerinin düzenlenmesi ve sigorta şirketleri arasındaki birleşme ve devralmalar hakkında danışmanlık vermek konusunda oldukça başarılıdır.

Uygulama Alanı Uzmanlarımız

Uluslararası bir vizyona sahip olan hukuk büromuzda pek çok ekip üyemiz ileri düzeyde iki yabancı dil bilmekte ve düzenli olarak Türkçe, İngilizce ya da Fransızca dillerinde hizmet verilmektedir. Ayrıca Türk hukukunun yanı sıra uluslararası pek çok sigorta işleminde yerli ve çok uluslu müvekkillerle çalışılmaktadır.

Diğer Uygulama Alanları

Dava Takibi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Alanında son derece yetkin olan uyuşmazlıkların çözümü ekibimiz, ticari ya da şahsi düzeyde ortaya çıkan çok çeşitli davaların takibi ve her türlü uyuşmazlığın çözümüne yönelik hukuki hizmet sağlamaktadır.

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku departmanımız hukuk büromuzun ayrılmaz bir parçası olup, bu özelleşmiş alandaki uzmanlığı ve çalışma sahalarının genişliğiyle ün kazanmıştır. 

İş Hukuku

Hukuk büromuzun temel taşlarından birini oluşturan iş hukuku deneyimimiz çerçevesinde yerli ve uluslararası pek çok şirkete, iş hukuku ile ilgili tüm hususlarda hukuki hizmet vermekle birlikte, kapsamlı yasal düzenlemeler karşısında müvekkillerimizin iş hukuku ve dava stratejilerini belirleme ve uygulama süreçlerini yönetmekteyiz.

Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku

Ekibimiz, ticaret ve şirketler hukuku ile ilgili olarak özellikle otomotiv, enerji, sigorta, bankacılık, tıbbi ürünler, imalat, gayrimenkul, altyapı ve sermaye piyasaları başta olmak üzere geniş bir sektörel yelpazede düzenli hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Gayrimenkul

Gayrimenkul hukuku ekibimiz, münferit olarak taşınmazlar ve bu taşınmazları konu alan işlemlerin gerçekleştirilmesinde hukuki destek sağlamaktan, ticari faaliyetlerden kaynaklanan gayrimenkul hukuku ile bağlantılı tüm uyuşmazlıkların takibine kadar uzanan her aşamada, müvekkillerimizi temsil etmektedir.

Vergi & İdare Hukuku

Vergi ve idare hukuku uzmanlarımız, bilgi birikimleri ve piyasa tecrübeleri ile faaliyet gösterdikleri sektörden bağımsız olarak müvekkillerimize, karşılaştıkları her türlü durumda etkili çözümler sunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Uzman ekibimiz her çapta şirkete, kişisel verilerin korunması hukuku gibi oldukça teknik bir alanda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Ceza Hukuku ve Dava Takibi

Yetkin ve deneyimli avukatlardan oluşan Ceza Hukuku ekibimiz; tekstil, inşaat, otomobil, enerji, ulaşım, gıda ve içecek, imalat, bankacılık, finans ve bilişim teknolojisi gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, yerli ve çok uluslu müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

Fikri Mülkiyet

Hukuk büromuzun Fikri Mülkiyet departmanı, yerel ve uluslararası fikri mülkiyet uyuşmazlıkları çerçevesinde zengin bir deneyime sahiptir. Hizmet verdiğimiz müvekkillerimiz farklı alanlarda faaliyet göstermekte olduğundan, uzmanlığımız çok çeşitli sektörleri kapsamaktadır.