Vergi & İdare Hukuku

Vergi ve idare hukuku uzmanlarımız, bilgi birikimleri ve piyasa tecrübeleri ile faaliyet gösterdikleri sektörden bağımsız olarak müvekkillerimize, karşılaştıkları her türlü durumda etkili çözümler sunmaktadır. Vergi ve idare hukuku ekibimiz, diğer ekiplerimizle birlikte çalışarak bütüncül bir anlayışla hukuki hizmet sağlamaktadır. Bu kapsamda Türk Vergi ve İdare Hukuku uygulamasının ön safhalarında yer almaktadırlar.  

     1. Vergi Hukuku

Vergi hukukuna ve teknik detaylarına dair derin bilgi birikimimiz sayesinde, çeşitli şirket ve şahıslardan oluşan tüm müvekkillerimize her türlü vergisel konuda hukuki hizmet sunmaktayız. Bu alandaki başarımız, ticari faaliyetleri çerçevesinde müvekkillerimiz tarafından tercih edilmemizi ve Türkiye’nin önemli ticari projelerine hukuki açıdan dahil olmamızı sağlamaktadır.

Vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir deneyime sahibi olan hukuk büromuz, Danıştay gibi vergi mercileri ile yaşanan yüksek tutardaki uyuşmazlıklarda danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir. Tüm bunların yanında, vergi usulsüzlükleri ve vergisel uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmakta ve müvekkillerimize vergi iadeleri sağlamaktayız.

     2. İdare Hukuku

İdare Hukuku alanında örnek teşkil edecek nitelikte bir tecrübeye sahip olmakla birlikte, müvekkillerimizin idari düzenlemeler ve sözleşmeler ile bütünüyle uyumlu kalarak, hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktayız.

Ekibimiz, izin ve ruhsatların alınması, kişisel veri koruması kapsamında idari işlemlerin gerçekleştirilmesi, mevzuata uyum sürecinin sağlanması ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili olarak idare hukukunun konusuna giren her türlü konuda şirketlere düzenli olarak hukuki destek sunmaktadır. Ayrıca belli sektörler özelinde, şirketlerin Türkiye’de faaliyete başlamasını mümkün kılan gerekli izinlerin alınması süreçleri yönetilmektedir. Bu kapsamda söz konusu olabilecek gecikme ve ruhsat/lisans/izin başvurularının retleri de dahil olmak üzere idari otoriteler ile olan uyuşmazlık süreçleri yönetilmektedir.  

Uygulama Alanı Uzmanlarımız

Ekip üyelerimiz mevzuat kapsamında sıkça bilirkişi olarak görev almaktadır. Ayrıca hukuk büromuz işletmelere bu alandaki güncel yasal düzenlemeler hakkında eğitimler sağlamaktadır.  

Diğer Uygulama Alanları

Dava Takibi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Alanında son derece yetkin olan uyuşmazlıkların çözümü ekibimiz, ticari ya da şahsi düzeyde ortaya çıkan çok çeşitli davaların takibi ve her türlü uyuşmazlığın çözümüne yönelik hukuki hizmet sağlamaktadır.

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku departmanımız hukuk büromuzun ayrılmaz bir parçası olup, bu özelleşmiş alandaki uzmanlığı ve çalışma sahalarının genişliğiyle ün kazanmıştır. 

İş Hukuku

Hukuk büromuzun temel taşlarından birini oluşturan iş hukuku deneyimimiz çerçevesinde yerli ve uluslararası pek çok şirkete, iş hukuku ile ilgili tüm hususlarda hukuki hizmet vermekle birlikte, kapsamlı yasal düzenlemeler karşısında müvekkillerimizin iş hukuku ve dava stratejilerini belirleme ve uygulama süreçlerini yönetmekteyiz.

Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku

Ekibimiz, ticaret ve şirketler hukuku ile ilgili olarak özellikle otomotiv, enerji, sigorta, bankacılık, tıbbi ürünler, imalat, gayrimenkul, altyapı ve sermaye piyasaları başta olmak üzere geniş bir sektörel yelpazede düzenli hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Gayrimenkul

Gayrimenkul hukuku ekibimiz, münferit olarak taşınmazlar ve bu taşınmazları konu alan işlemlerin gerçekleştirilmesinde hukuki destek sağlamaktan, ticari faaliyetlerden kaynaklanan gayrimenkul hukuku ile bağlantılı tüm uyuşmazlıkların takibine kadar uzanan her aşamada, müvekkillerimizi temsil etmektedir.

Vergi & İdare Hukuku

Vergi ve idare hukuku uzmanlarımız, bilgi birikimleri ve piyasa tecrübeleri ile faaliyet gösterdikleri sektörden bağımsız olarak müvekkillerimize, karşılaştıkları her türlü durumda etkili çözümler sunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Uzman ekibimiz her çapta şirkete, kişisel verilerin korunması hukuku gibi oldukça teknik bir alanda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Ceza Hukuku ve Dava Takibi

Yetkin ve deneyimli avukatlardan oluşan Ceza Hukuku ekibimiz; tekstil, inşaat, otomobil, enerji, ulaşım, gıda ve içecek, imalat, bankacılık, finans ve bilişim teknolojisi gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, yerli ve çok uluslu müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

Fikri Mülkiyet

Hukuk büromuzun Fikri Mülkiyet departmanı, yerel ve uluslararası fikri mülkiyet uyuşmazlıkları çerçevesinde zengin bir deneyime sahiptir. Hizmet verdiğimiz müvekkillerimiz farklı alanlarda faaliyet göstermekte olduğundan, uzmanlığımız çok çeşitli sektörleri kapsamaktadır.