Vergi & İdare Hukuku

Vergi ve idare hukuku uzmanlarımız, bilgi birikimleri ve piyasa tecrübeleri ile faaliyet gösterdikleri sektörden bağımsız olarak müvekkillerimize, karşılaştıkları her türlü durumda etkili çözümler sunmaktadır. Vergi ve idare hukuku ekibimiz, diğer ekiplerimizle birlikte çalışarak bütüncül bir anlayışla hukuki hizmet sağlamaktadır. Bu kapsamda Türk Vergi ve İdare Hukuku uygulamasının ön safhalarında yer almaktadırlar.  

     1. Vergi Hukuku

Vergi hukukuna ve teknik detaylarına dair derin bilgi birikimimiz sayesinde, çeşitli şirket ve şahıslardan oluşan tüm müvekkillerimize her türlü vergisel konuda hukuki hizmet sunmaktayız. Bu alandaki başarımız, ticari faaliyetleri çerçevesinde müvekkillerimiz tarafından tercih edilmemizi ve Türkiye’nin önemli ticari projelerine hukuki açıdan dahil olmamızı sağlamaktadır.

Vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir deneyime sahibi olan avukatlık ortaklığımız, Danıştay gibi vergi mercileri ile yaşanan yüksek tutardaki uyuşmazlıklarda danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir. Tüm bunların yanında, vergi usulsüzlükleri ve vergisel uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmakta ve müvekkillerimize vergi iadeleri sağlamaktayız.

     2. İdare Hukuku

İdare Hukuku alanında örnek teşkil edecek nitelikte bir tecrübeye sahip olmakla birlikte, müvekkillerimizin idari düzenlemeler ve sözleşmeler ile bütünüyle uyumlu kalarak, hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktayız.

Ekibimiz, izin ve ruhsatların alınması, kişisel veri koruması kapsamında idari işlemlerin gerçekleştirilmesi, mevzuata uyum sürecinin sağlanması ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili olarak idare hukukunun konusuna giren her türlü konuda şirketlere düzenli olarak hukuki destek sunmaktadır. Ayrıca belli sektörler özelinde, şirketlerin Türkiye’de faaliyete başlamasını mümkün kılan gerekli izinlerin alınması süreçleri yönetilmektedir. Bu kapsamda söz konusu olabilecek gecikme ve ruhsat/lisans/izin başvurularının retleri de dahil olmak üzere idari otoriteler ile olan uyuşmazlık süreçleri yönetilmektedir.