Son yıllarda popüler hale gelen ve “Influencer”, “Youtuber” veya “Sosyal Medya İçerik Üreticileri” olarak tabir edilen meslek grubunun da kapsamına girdiği  vergi düzenlemesi 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı  Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun oldukça gündemde.

Yapılan düzenleme kapsamında, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar 1.1.2022 tarihinden itibaren gelir vergisinden istisna olacak. Ayrıca başka faaliyetlerden kaynaklanan kazanç ya da iratların bulunması istisnadan faydalanılmasına engel olmayacak.

Ancak bu istisnadan yararlanabilmeleri için iki tane şartın varlığı gerekiyor ;

  1. Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi,
  2. Kazançların toplamının Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesinde yer alan tarifenin dördüncü gelir dilimindeki tutarın aşılmaması. (Bu tutar 2021 yılı için 650.000-TL olarak belirlenmiştir.)

Vergi paketine göre; bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119’uncu maddeleri gereğince beyan edip ödemekle yükümlü. Bu tutar üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmayacak.

Ayrıca 7338 sayılı Kanun’un 55. Maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4/a maddesine eklenen hüküm kapsamında, yukarıdaki şartları karşılayan kişiler bakımından Katma Değer Vergisinden tam istisna söz konusu.

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için Yavuz Uyanık Avukatlık Ortaklığı ile iletişime geçebilirsiniz.