Alan Adı Uyuşmazlıkları

*Av. Begüm Kaptan İnternetin ilk ortaya çıkışı askeri amaçlı olmuştur. Tarihsel süreç içerisinde ise hızla gelişmiş ve hayatımızın her alanına girmiştir. Fakat internetin yaygınlaşması ve dünya üzerinde internete erişebilen herkesin içerik üreterek kendine internet ortamında yer bulma çabası beraberinde çok çeşitli sorun ve uyuşmazlıkları da getirmiştir. Günümüzde internet ve teknolojinin gelişmesiyle beraber hukuki uyuşmazlık alanları […]

ChatGPT’nin Hukuk Sektörüne Etkisi*

Günümüzde teknolojik gelişmeler, hukuk sektörünü de etkilemektedir. Bu gelişmelerle birlikte, yapay zeka (AI) teknolojisi, hukuk sektöründe de kullanılmaya başlanmıştır. ChatGPT gibi yapay zeka teknolojileri, hukuk sektöründe yeni bir çağın başlamasına neden olmuştur. Bu teknolojiler, hukuk sektöründe işleri hızlandırmak, daha doğru ve verimli bir hale getirmek, hukuk danışmanları, avukatlar ve hakimler için zaman kazandırmak amacıyla kullanılabilmektedir. […]

Türk Borçlar Kanunu’nun 331. Maddesi Uyarınca “Kira Sözleşmesinin Olağanüstü Fesih Halleri” (Kira İlişkisinin Çekilmez Hale Gelmesi)

*Stj. Av. Ceren Nida Yılmaz Doktrinde[1] yapılan tanımlamalara göre önemli sebep; taraflar arasında akdedilen sözleşmenin süresinin dolmasının veya en yakın fesih döneminin gelmesinin beklenemeyeceği, taraflardan biri için sözleşmenin devam ettirilmesini dürüstlük kuralları çerçevesinde nitelendirildiğinde çekilmez kılan ve tarafların sözleşmenin akdedilmesi aşamasında öngörülemeyen şekilde şartların değişmesine yol açan durumları adlandırmaya yarayan genel bir kavramdır. Önemli sebepler, makul […]

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 13. ve 15. Maddeleri Uyarınca “Ayıplı Hizmet ve Tüketicinin Seçimlik Hakları”

Stj. Av. Ata Halfeoğulları Ayıplı Hizmet: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ayıplı hizmeti, ‘’Sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir.’’ şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet ortamında veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya […]

Türk Borçlar Kanunu’nun 69. Maddesi Uyarınca “Yapı Malikinin Sorumluluğu”

*Stj. Av. Mertcan Topbaşoğlu Giriş: Türk Hukuk sisteminde kusur sorumluluğu, istisnai düzenlemeler hariç olmak üzere ilke olarak kabul edilmektedir. Ancak Türk Borçlar Kanunu (“TBK” veya “Kanun” olarak anılacaktır) yapı malikinin sorumluluğunu istisnai hallerden olan “kusursuz sorumluluk” olarak düzenlemektedir. Bir başka ifadeyle bu sorumluluğun kapsamı daha geniş olup, Kanun uyarınca yapı maliki ve bina kavramından ne anlaşılması gerektiği ile […]

28 Ocak Veri Korumu Günü

*Av. Begüm Kaptan İlk olarak 1970’lerde kendini göstermeye başlayan ülkeler arası kişisel verilerin aktarımındaki koruma ihtiyacı bugün zorunlu bir hal almıştır. Bu yönde artan gereksinimlerin doğal bir sonucu olarak dünyadaki veri koruma düzenlemelerinde ve buna bağlı standartların oluşturulmasında büyük bir artış bulunmaktadır. Veri koruması açısındansa 28 Ocak tarihini özel kılan Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi […]

Yargıtay Kararları Çerçevesinde Yeniden Kiralama Yasağı Kapsamında Tazminat Talebinde Tahliyenin Mahkeme Kararıyla Gerçekleşme Şartı

*Av. Yunus Samet Dikmen Türk Borçlar Kanunu’nun  355. Maddesi “Yeniden Kiralama Yasağı”nı düzenlemekle beraber anılan madde şu şekildedir;  “””MADDE 355- Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. […]

Arabuluculuğa Başvurmanın Dava Şartı Olduğu Durumlarda Görev Uyuşmazlığı Sorunu

*Stj. Av. Dicle Fırat Hukuki uyuşmazlıkların mahkemeler nezdinde görülmesi durumunda dava açarken dikkat ettiğimiz en önemli unsurlardan biri önce görevli sonra ise yetkili mahkeme tespitidir. Bu noktada, bazı uyuşmazlıklar bakımından hukuki uyuşmazlığa bakmakla görevli olan mahkemelerin tespiti zaman zaman tartışma konusu olabilmekte bu nedenle de Uyuşmazlık Mahkemeleri görev uyuşmazlığını çözmekle görevlendirilmiştir. Görev uyuşmazlığı bu şekilde […]

Sosyal Medya Yasası Aslında Nedir?

*Av. Begüm Kaptan 18 Ekim 2022 Tarihli ve 31987 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve hem konvansiyonel hem de dijital medyada geniş yankı uyandıran “7418 Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” veya halk arasında bilinen adıyla “Sosyal Medya Yasası”, belirli maddeler dışında yayınlandığı gün itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Peki ama nedir bu Sosyal […]

Yabancı Ceza Mahkemesi Kararlarının Tenfizi

*Stj. Av. Yağmur Çorbacı Yabancı mahkeme kararlarının Türk hukukunda hüküm doğurması, yabancı kararın niteliğine göre tanınması ya da tenfizi ile mümkün olur. Yabancı bir mahkeme kararının hükümlerinin yerine getirilebilmesi için Türk mahkemelerinin icra edilebilirlik kararına bağlı olduğu noktada tenfizden söz edilir. Tenfiz kararı ile yabancı mahkeme kararının kesin hüküm etkisi Türkiye’de kabul edilmiş olur. Doktrinde […]