*Av. Ahmet Omaç

**Av. Oğuzhan Mangaoğlu

31679 sayılı, 04.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Genel Şartları’nın bazı hükümlerinde değişikliğe gidilmiş ve gerek bedeni gerek maddi hasar kaynaklı uyuşmazlıklar kapsamında tazminatın belirlenmesine ilişkin usul ve yöntemlerde esaslı değişiklikler yapılmıştır.

Konuya ilişkin daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 17.07.2020 tarihli 2020/40 K. sayılı karar ile 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanun’da yer alan ve zararın tespitinde uygulanacak yöntemlere yönelik ZMSS Genel Şartları’na atıf yapılan hükümlerin iptaline karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu iptal kararının akabinde uygulamada birtakım belirsizlikler ortaya çıkmış ve mevzuat hükümleri ile Yargıtay İçtihatları arasında mevcut bu çelişki uygulamada izlenecek yola ilişkin kafa karışıklığına neden olmuştur.

Özellikle bedeni hasar kaynaklı uyuşmazlıklarda yapılacak aktüerya hesabı bağlamında belirsizlik, Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin içtihat değişikliğine giderek hesaplamalarda PMF-1931 Yaşam Tablosu yerine TRH-2010 Ulusal Mortalite Tablosu’nun kullanılması gerektiğine yönelik görüşü ile bir nebze de olsa ortadan kaldırılmıştır. Ancak bu kez de hesaplamada %1.8 teknik faiz yerine %0 teknik faiz (progresif rant) formülünün uygulanmasına hükmedilmesi sigorta şirketleri nezdinde öngörülemeyen bir mağduriyet yaratmıştır. Şöyle ki; %1.8 teknik faiz esas alınarak yapılan hesaplamalara nazaran progresif rant yöntemiyle yapılan hesaplamalarda fahiş oranda yüksek tazminat tutarlarıyla karşılaşılmış ve bu durum başvurucu/davacı lehine menfaat yaratırken sigorta şirketleri bakımından altından kalkılması oldukça güç bir mali tabloyla karşılaşılmasına yol açmıştır.

Yazımızın tamamı ve karşılaştırmalı tablo için lütfen aşağıda yer alan linke tıklayınız: 

https://yavuz-uyanik.av.tr/ZMSS-genel-sart-desigiklikleri-hakkinda-degerlendirme.pdf

*Yavuz&Uyanık Hukuk Bürosu, Avukat

**Yavuz&Uyanık Hukuk Bürosu, Avukat

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için Yavuz Uyanık Avukatlık Ortaklığı ile iletişime geçebilirsiniz.