İş Hukuku

Hukuk büromuzun temel taşlarından birini oluşturan İş Hukuku Departmanı’mızda, deneyimimiz çerçevesinde yerli ve uluslararası pek çok şirkete, iş hukuku ile ilgili tüm hususlarda hukuki hizmet vermekteyiz. Uzman ekimiz ile birlikte, kapsamlı yasal düzenlemeler karşısında müvekkillerimizin iş hukuku ve dava stratejilerini belirleme ve uygulama süreçlerini yönetmekteyiz.

Ticaret hayatının gereklerinin bilincinde olan uzman ekibimiz, iş hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlık ve meselelere zamanında yaratıcı ve uygun maliyetli çözümler üretmektedir. Sürekli gelişim içinde olan iş hukuku alanında, bu gelişime paralel olarak uzman ekibimiz, her zaman mevzuat ve piyasa uygulamalarına dair güncel gelişmeleri takip etmekte ve müvekkillerimizin işletmelerinin yasal mevzuata ve uygulamaya bütünüyle uyumlu olmasını sağlamaktadır.

İş hukuku alanında dava yolunun başvurulması gereken son çare olduğu bilinciyle hareket ederek, her aşamada uyuşmazlıkları önleyici tedbirleri uygulamanın esas olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, işe alımdan iş akdinin sonlandırılmasına kadar geçen tüm süreçte, iş hukuku alanında danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız. Dava yoluna başvurma ihtiyacı doğuran uyuşmazlıkların söz konusu olması halinde, en iyi hukuki sonucun elde edilmesini hedefleyerek müvekkillerimizi yargılamanın her aşamasında tüm donanımımız ve deneyimimizle temsil etmekteyiz.