Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu

Yargıtay Kararları Çerçevesinde Yeniden Kiralama Yasağı Kapsamında Tazminat Talebinde Tahliyenin Mahkeme Kararıyla Gerçekleşme Şartı

YUA BÜLTEN 3 – İŞ HUKUKU: Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Sonrasında Yaşlılık (Emeklilik) Aylığı

YUA BÜLTEN 4 – İŞ HUKUKU: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 15 Ekim 2020 – 5 Kasım 2020 – 4 Ocak 2021 Tarihlerinde Aldığı Yeni İlke Kararları