5 Haziran Dünya Çevre Günü

A local public company refused to register the transfer of securities within thirty days from the date on which the instrument of transfer

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 13. ve 15. Maddeleri Uyarınca “Ayıplı Hizmet ve Tüketicinin Seçimlik Hakları”

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ve Ürün Sorumluluğu Tazminatı

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun