Murat Uyanık

Murat Uyanık

Kurucu Ortak

Biography

Murat Uyanık, Kurucu Ortak ve karmaşık ticari uyuşmazlıklarda yerel ve uluslararası müvekkilleri temsil eden saygın bir avukattır. Ayrıca, çeşitli yargı alanlarında istihdam, borç tahsilatı ve iflas davalarında geniş deneyime sahiptir.

Müvekkilleri, hissedar ihtilafları, alacak tahsili, miras hakları ve gayrimenkul ile ilgili davalarda şirketler, finans kurumları, devlet kurumları ve uluslararası kuruluşlardır.

Ayrıca yabancı mahkeme kararlarının ve tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi konusunda müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Av. Murat Uyanık, müvekkillerimize iş hukuku konularında rehberlik eden kapsamlı bir deneyime sahiptir.

Birleşmelerin, bölünmelerin ve yeniden tasarım projelerinin emekle ilgili yönleri hakkında müşterilere danışmanlık yapar ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanmasına, müzakere edilmesine ve uygulanmasına yardımcı olur.

Av. Murat Uyanık, istihdamla ilgili karmaşık uyuşmazlıklarda da hukuki görüşler sunmaktadır. 20 yılı aşkın İstanbul Barosu üyesi olarak, 2005 yılında Mehmet Selim Yavuz ile Yavuz & Uyanık Hukuk Bürosu'nu kurmadan önce, saygın bir Türk hukuk firmasının uyuşmazlık çözümü bölümünde beş yıl çalışmıştır.

Av. Murat Uyanık aynı zamanda Uluslararası Barolar Birliği üyesidir. Birleşik Krallık'ta prestijli bir hukuk yayını olan Legal 500, onu "kurumsal ihtiyaçlar konusunda harika bir anlayışa sahip" "çok profesyonel" bir avukat olarak kabul ediyor.

Uzmanlık Alanları:

  • Ticaret ve Şirketler Hukuku
  • Bireysel ve Toplu İş Hukuku
  • İcra ve İflas Hukuku
  • Sigorta Hukuku
  • Sağlık Hukuku
  • Miras Hukuku
  • Gayrimenkul ve Kiralama Hukuku
  • Tahkim

 

Eğitim:

Istanbul Üniversitesi

Diller:

İngilizce