Anonim Şirket Pay Sahibi ve Şirket Alacaklarının Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Hukuki Sorumluluk Davası Açma Hakkı

A local public company refused to register the transfer of securities within thirty days from the date on which the instrument of transfer

Arabuluculuğa Başvurmanın Dava Şartı Olduğu Durumlarda Görev Uyuşmazlığı Sorunu

Avukatların TAKPAS Sistemine Erişimi Açılıyor

Birleşme ve Devralma İşlemleri Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması