7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

09.06.2021 tarihinde Resmi Gazete’de [1] yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile; Vergi alacakları da dahil olmak üzere çeşitli kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair düzenlemelere yer verilmiştir. Söz konusu Kanun ile; * Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE […]

İYS Kayıt Yükümlülüğü

15 Temmuz 2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcıların İYS’ye kaydolmaları ve ticari elektronik ileti onaylarını aktarmaları gereken son tarih 1 Aralık 2020 olarak belirlenmişti. Ancak tüm dünyayı etkileyen yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgınının olağan hayatı olumsuz etkilemesi sebebiyle T.C. Ticaret Bakanlığı hizmet […]

Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Öğretim Üyelerinin Ücret Alacakları İle İlgili Uyuşmazlıklarda İdari Yargı’nın Görevli Olduğuna İlişkin Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı

26 Mayıs 2021 tarihli, 31492 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uyuşmazlık Mahkemesi kararında; vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim üyelerinin ücret alacakları ile ilgili uyuşmazlıklarda hangi yargı kolunun görevli olması gerektiğine ilişkin bir uyuşmazlık ele alınmıştır. Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından verilen kararla, vakıf üniversitesinde çalışan öğretim üyelerinin, üniversite ile arasında doğabilecek iş akdinden kaynaklı uyuşmazlıklarda idari yargının görevli olduğu, […]

Sosyal Medya Etkileyicileri Hakkında Getirilen Reklam Düzenlemeleri

Sosyal medya mecralarının hayatımıza tam manası ile yerleşmesi ile birlikte, sosyal medya hesaplarından tüm takipçilerine kolaylıkla ulaşarak, ürün tanıtımı yahut pazarlaması yapan ve hayatını bu yolla idame ettiren “Influencerlık” olarak adlandırdığımız bir meslek kolu ortaya çıkmıştır. Ne var ki; kimi Influencerların şahsi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı ürün tanıtımı yahut pazarlaması haksız ticari uygulamalara ve […]

Tebligat Kanunu Md. 21/2 Düğümünün Yargıtay İBK Tarafından Çözülmesi

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca, doğrudan muhataplara tebligat çıkarılıp çıkarılamayacağı hususu uygulamada birçok farklı görüşe ve tartışmaya sebebiyet vermekteydi. Öncelikle dairelerin konu hakkındaki farklı görüşlerini incelemek isteriz: Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’ne göre; savunulmaktaydı.   Özetle, 4. Hukuk Dairesi’nin üç dereceli bir sistemi kabul ettiğini ve 21/2’ye göre tebligat yoluna doğrudan başvurmadığını söylemek mümkündür. Buna […]

Pandemi Sebebiyle İşten Çıkarma Yasağı’nda Yeni Gelişme

 31470 sayılı Resmi Gazete’de 30 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanarak yürürlüğe giren 3930 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesinde yer alan işverenin iş sözleşmesini fesih yasağı ve yine işverenin işçiyi tek taraflı ücretsiz izne çıkarma yetkisi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Legal 500 EMEA 2021 Listeleri Açıklandı!

Legal 500 EMEA 2021 listeleri açıklandı! Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde, İş Hukuku alanında arka arkaya 4. kez, Sigorta Hukuku alanında ise ilk kez Türkiye’nin önde gelen hukuk büroları arasına girmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kendi alanlarında ‘Recommended Lawyer’ olarak seçilen kurucu ortaklarımız Av. Mehmet Selim Yavuz ve Av. Murat Uyanık’ı, ortağımız Av. Can Hasan […]

İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik

SGK, yayımladığı 2021/9 sayılı genelge ile işten çıkış kodlarında değişikliğe gitmiştir. Genelge ile, işverenlerin “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” nedeniyle yaptıkları fesihlerde kullandıkları Kod 29 kaldırılmıştır. Bunun yerine, haklı nedenle fesih nedenlerinin her biri için ayrı ayrı  kullanılmak üzere 42 ile 50 arasında yeni kodlar belirlenmiştir. Öte yandan, SGK, konuyla ilgili bir de basın […]

Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlıklarında Vekalet Ücreti

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 323/ğ maddesi ile 441/e maddesi uyarınca vekalet ücreti 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde (AAÜT) belirtilen ücretin altında olamamaktadır. Buna karşın, sigortacılıkla ilgili uyuşmazlıkların tahkimde çözümünde 5684 sayılı Kanun vekalet ücretine ilişkin özel bir düzenleme getirmiştir. 5684 sayılı Kanunun 30. maddesinin 17. fıkrasında; Talebi kısmen ya da […]