Yapay Zeka Eser Sahibi Olabilir Mi?

*Saadet Kartalcı **Alperen Altay YAPAY ZEKA ESER SAHİBİ OLABİLİR Mİ ? THALER v. PERLMUTTER KARARI Günümüzde yaşanan teknoloji devriminin mutlak bir ürünü olan yapay zeka, genetik programlamalardan cerrahi robotlara kadar birçok alanda önemli ilerlemeleri beraberinde getirerek hayatımızın pek çok noktasında var olmaktadır.  Nitekim, teknolojik araştırmalar sonucunda oluşturulan her bir bulgu süratle ekonomik ve toplumsal bir değişime yol […]

Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu

*Stj. Av. Yaman Ata Halfeoğulları Yapay zeka, en basit şekilde belirli görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden, insan zekâsının bir simülasyonunu olarak tanımlanır. Yapay zekayı günümüz teknoloji sistemlerinden ayıran en önemli özellik insan zekasını taklit edebilmesidir. Bu sistem, var olan durumları gözlemleyerek daha önceden belirlenen parametreler doğrultusunda ilgili durumu işler ve buna yönelik […]

Kira Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Dönemi Başlıyor!

*Av. Yunus Samet Dikmen 05 Nisan 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7445 sayılı Kanun ile Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda değişiklik yapılarak 01/09/2023 tarihinden itibaren, kiradan kaynaklanan uyuşmazlıklarda istisna haller hariç olmak üzere arabuluculuk dava şartı haline getirilmiştir. Buna göre kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle ilamsız icra takibi ile tahliye taahhütnamesi gereği ilamsız icra takibi ve akabindeki […]

İş Ekipmanlarının Kullanımında İşveren Sorumluluğu

*Av. Yunus Samet Dikmen  Bilindiği üzere Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından alınan bir karar ile meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla, 2003 yılından bu yana her yıl farklı bir tema ile 28 Nisan’da kutlanmaktadır.  Ülkemizde de 1987 Yılından bu yana da 04 Mayıs-10 Mayıs tarihleri arası İş Sağlığı ve […]

Alan Adı Uyuşmazlıkları

*Av. Begüm Kaptan İnternetin ilk ortaya çıkışı askeri amaçlı olmuştur. Tarihsel süreç içerisinde ise hızla gelişmiş ve hayatımızın her alanına girmiştir. Fakat internetin yaygınlaşması ve dünya üzerinde internete erişebilen herkesin içerik üreterek kendine internet ortamında yer bulma çabası beraberinde çok çeşitli sorun ve uyuşmazlıkları da getirmiştir. Günümüzde internet ve teknolojinin gelişmesiyle beraber hukuki uyuşmazlık alanları […]

ChatGPT’nin Hukuk Sektörüne Etkisi*

Günümüzde teknolojik gelişmeler, hukuk sektörünü de etkilemektedir. Bu gelişmelerle birlikte, yapay zeka (AI) teknolojisi, hukuk sektöründe de kullanılmaya başlanmıştır. ChatGPT gibi yapay zeka teknolojileri, hukuk sektöründe yeni bir çağın başlamasına neden olmuştur. Bu teknolojiler, hukuk sektöründe işleri hızlandırmak, daha doğru ve verimli bir hale getirmek, hukuk danışmanları, avukatlar ve hakimler için zaman kazandırmak amacıyla kullanılabilmektedir. […]

Türk Borçlar Kanunu’nun 331. Maddesi Uyarınca “Kira Sözleşmesinin Olağanüstü Fesih Halleri” (Kira İlişkisinin Çekilmez Hale Gelmesi)

*Stj. Av. Ceren Nida Yılmaz Doktrinde[1] yapılan tanımlamalara göre önemli sebep; taraflar arasında akdedilen sözleşmenin süresinin dolmasının veya en yakın fesih döneminin gelmesinin beklenemeyeceği, taraflardan biri için sözleşmenin devam ettirilmesini dürüstlük kuralları çerçevesinde nitelendirildiğinde çekilmez kılan ve tarafların sözleşmenin akdedilmesi aşamasında öngörülemeyen şekilde şartların değişmesine yol açan durumları adlandırmaya yarayan genel bir kavramdır. Önemli sebepler, makul […]

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 13. ve 15. Maddeleri Uyarınca “Ayıplı Hizmet ve Tüketicinin Seçimlik Hakları”

Stj. Av. Ata Halfeoğulları Ayıplı Hizmet: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ayıplı hizmeti, ‘’Sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir.’’ şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet ortamında veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya […]

Türk Borçlar Kanunu’nun 69. Maddesi Uyarınca “Yapı Malikinin Sorumluluğu”

*Stj. Av. Mertcan Topbaşoğlu Giriş: Türk Hukuk sisteminde kusur sorumluluğu, istisnai düzenlemeler hariç olmak üzere ilke olarak kabul edilmektedir. Ancak Türk Borçlar Kanunu (“TBK” veya “Kanun” olarak anılacaktır) yapı malikinin sorumluluğunu istisnai hallerden olan “kusursuz sorumluluk” olarak düzenlemektedir. Bir başka ifadeyle bu sorumluluğun kapsamı daha geniş olup, Kanun uyarınca yapı maliki ve bina kavramından ne anlaşılması gerektiği ile […]

28 Ocak Veri Korumu Günü

*Av. Begüm Kaptan İlk olarak 1970’lerde kendini göstermeye başlayan ülkeler arası kişisel verilerin aktarımındaki koruma ihtiyacı bugün zorunlu bir hal almıştır. Bu yönde artan gereksinimlerin doğal bir sonucu olarak dünyadaki veri koruma düzenlemelerinde ve buna bağlı standartların oluşturulmasında büyük bir artış bulunmaktadır. Veri koruması açısındansa 28 Ocak tarihini özel kılan Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi […]